Kalendarium 20-lecia Powiatu Mikołowskiego

13 lutego 1996 roku zarejestrowany został Związek Komunalny Projektowanego Powiatu Mikołowskiego, w skład którego weszli przedstawiciele pięciu gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice i Wyry. W statucie ZKPPM zapisano, iż każda z gmin ma taką samą liczbę głosów w Zgromadzeniu i Zarządzie Związku, zaś Zgromadzenie Związku liczyć będzie 15 osób, po 3 z każdej gminy. Byli to burmistrzowie i wójtowie oraz dwaj przedstawiciele organów gminy – radni. Liczący pięć osób, po jednym z każdej gminy Zarząd Związku, stał się jego organem wykonawczym.

W lutym 2006 roku premier Włodzimierz Cimoszewicz zatwierdził Statut Związku Komunalnego przyszłego Powiatu Mikołowskiego.

11 kwietnia 1996 roku wybrano władze Zgromadzenia Związku Komunalnego Projektowanego Powiatu Mikołowskiego. Przewodniczącym Zgromadzenia Związku został wybrany Bogdan Mazurkiewicz, ówczesny przewodniczący Rady Miasta w Łaziskach Górnych, jego zastępcą Halina Puchała, przewodnicząca Rady Gminy Wyry. Przewodniczącym Zarządu Związku został Eugeniusz Wycisło, burmistrz Mikołowa, wiceprzewodniczącym Zarządu Jan Świaczny burmistrz Orzesza, członkami zarządu zostali: Kazimierz Adamczyk, Henryk Jaroszek i Feliks Szulc.

11 października 1998 roku odbyły się pierwsze wybory do Rady Powiatu, w których mieszkańcy tworzących go pięciu gmin wybrali 35 radnych. Przewodniczącym został Edward Pyszny, zastępcami Stefan Kalisz i Alojzy Pacha. Pierwszym starostą Powiatu Mikołowskiego został Eugeniusz Wycisło, burmistrz Mikołowa, wicestarostą Henryk Jaroszek, burmistrz Łazisk Górnych. Na etatowego członka Zarządu Powiatu wybrano Tadeusza Marszolika z Orzesza, zaś pozostałymi członkami zarządu zostali: Jadwiga Pasierbek z Wyr, Elżbieta Bednarczyk z Ornontowic oraz Piotr Sobota z Mikołowa. Rada Powiatu I kadencji odbyła 56 posiedzeń podejmując do 9 września 2002 r. – 291 uchwał.
1 stycznia 1999 roku weszła w życie kolejna reforma administracyjna, która utworzyła 314 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Wśród powiatów ziemskich znalazł się utworzony przez pięć gmin: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze i Wyry – Powiat Mikołowski.
25 lutego 1999 roku utworzono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieszczące się w budynku przy Chopnia 8 w Łaziskach Górnych.

We wrześniu 2001 roku odbyły się wybory parlamentarne. Startujący w nich z ramienia Platformy Obywatelskiej starosta mikołowski Eugeniusz Wycisło uzyskał 6023 głosy, co pozwoliło mu zasiąść w ławach poselskich. 18 października 2001 r. zrezygnował on z funkcji starosty i radnego powiatowego.

Rada Powiatu wybrała nowy Zarząd, desygnując na stanowisko starosty mikołowskiego Henryka Jaroszka, Tadeusz Marszolik został wicestarostą, zaś na nieetatowych członków Zarządu, Rada Powiatu wybrała Elżbietę Bednarczyk, Jadwigę Pasierbek, Piotra Sobotę oraz Tadeusza Kornackiego.

2 stycznia 2002 roku swoją pracę rozpoczął Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8.

1 kwietnia 2002 roku powstaje Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Chopina 8 w Łaziskach Górnych. Zastąpił działający dotychczas Wydział Dróg i Transportu.

4 czerwca 2002 starostwo przenosi się do nowej siedziby przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie.

27 października 2002 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatu II kadencji. Rada liczyła 21 radnych.

Przewodniczącym został Stanisław Karpeta, wiceprzewodniczącymi Elżbieta Bednarczyk i Janina Piecha, starostą Henryk Jaroszek, wicestarostą Tadeusz Marszolik, członkami Zarządu zostali Jadwiga Pasierbek i Piotr Sobota. Rada II kadencji odbyła 45 sesji.

Pierwsza sesja Rady Powiatu III kadencji odbyła się 22 listopada 2006 roku. Przewodniczącym Rady został Eryk Muszer, zaś wiceprzewodniczącymi Janina Piecha i Wojciech Spałek. Zarząd powiatu stanowili: Henryk Jaroszek – starosta; Tadeusz Marszolik wicestarosta, Henryk Zawiszowski – etatowy członek Zarządu oraz Jadwiga Pasierbek.

4 listopada 2008 roku w Białym Domku w Mikołowie odbyła się sesja Rady Powiatu z okazji 10 rocznicy pierwszego posiedzenia Rady Powiatu. Uczestniczyli w nim samorządowcy pięciu gmin naszego powiatu oraz radni Rady Powiatu tej i poprzednich kadencji.

22 kwietnia 2009 roku z okazji dekady działalności Powiatu Mikołowskiego na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego członkowie Zarządu i Rady Powiatu zasadzili dziesięć Dębów Chrobry.

29 maja 2009 roku świętowano 10-lecie Powiatu Mikołowskiego. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury zorganizowano konferencję, której prelegentami byli m.in. były premier prof. Jerzy Buzek oraz profesor Bogdan Dolnicki. Tego dnia wręczone zostały tytuły Samorządowiec 10-lecia. W mikołowskiej bazylice św. Wojciecha odprawiono mszę w intencji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, na mikołowskim rynku odbyły się koncerty, rozdano ponad tysiąc drzewek i krzewów, zaś goście z Neuss podarowali dwa mercedesy – wóz strażacki i ambulans.

1 grudnia 2010 roku na swym pierwszym posiedzeniu spotyka się Rady Powiatu IV kadencji. Przewodniczącym Rady wybrany został Lucjan Smolorz, Zarząd Powiatu tworzyli starosta Henryk Jaroszek, wicestarosta Henryk Zawiszowski oraz Janina Szołtysek i Aleksandra Hetmańska.

28 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatu V kadencji. Na fotel przewodniczącego wybrano Adama Lewandowskiego. Starostą został Henryk Jaroszek, wicestarostą Marek Szafraniec.

21 listopada 2018 r na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu VI Kadencji. Przewodniczącą Rady wybrano Barbarę Pepke, wiceprzewodniczącymi zostali Piotra Zienca i Elżbieta Piecha, zaś starostą Mirosław Duży, a jego zastępcą Tadeusz Marszolik. Skład Zarządu uzupełniają Grażyna Nazar, etatowy członek Zarządu, Henryk Stencel i Janina Szołtysek.

Galeria

Skip to content