25-lecie współpracy z Reńskim Powiatem Neuss

9 listopada 1994 roku: w łaziskim ratuszu podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Neuss a pięcioma samorządami projektowanego Powiatu Mikołowskiego. W tekście porozumienia zapisano: „Zarządy polskich gmin oraz władze niemieckiego powiatu Neuss uzgodniły wspólnie, że na bazie powyższego dokumentu będą współpracowały na warunkach wzajemnego zaufania i poszanowania przy tworzeniu struktur wyższych szczebli zorganizowania samorządowego, odpowiadającego z jednej strony wymogom obowiązującego w Polsce prawodawstwa, z drugiej zaś strony uwzględniającego możliwości adaptacji doświadczeń Związków Gminnych z terenu Kraju Związkowego Nadrenia-Westfalia”.

1997 rok: odbywa się pierwszy Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy „Spotkanie czterech narodów”. Uczestniczyła w nim młodzież z Powiatu Mikołowskiego, Neuss oraz z Węgier i Portugalii. Obecnie partnerami wymiany są powiaty Neuss i Mikołowski, zaś gospodarzami obozów są na przemian oba te samorzady.

26 maja 2001 roku w mikołowskim „Białym Domku” dochodzi do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Reńskim Powiatem Neuss i Powiatem Mikołowskim. Pod dokumentem ze strony polskiej swoje podpisy złożyli starosta Eugeniusz Wycisło oraz przewodniczący Rady Powiatu Edward Pyszny, zaś stronę niemiecką reprezentowali Dieter Patt – starosta Powiatu Neuss oraz przewodniczący komitetu partnerskiego Klaus-Dieter Salomon.

25 maja 2002 roku: w Mikołowie po raz pierwszy obradował wspólnie Komitet Partnerstw „Sąsiedzi Europejscy” Powiatu Neuss oraz Komitet Partnerstw Powiatu Mikołowskiego.
W tym czasie Rada Powiatu Mikołowskiego podjęła uchwałę o nawiązaniu partnerskich stosunków między Powiatami Mikołowskim i Powiatem Neuss w Północnej Nadrenii Westfalii. W ten sposób Rada Powiatu usankcjonowała trwająca już od 1994 r. współpracę.

8-13 października 2002 roku w Powiecie Neuss zorganizowany został Tydzień Polski Partnerskiego Powiatu Neuss. W jego trakcie na Zamku Dyck odbywała się Niemiecko-Polska Konferencja Gospodarcza.

Listopad 2003 roku: w Mikołowie zebrały się komitety partnerskie, by uczcić dziesięcioletnią współpracę obu regionów. Na czele niemieckiej delegacji stanął starosta Dieter Patt oraz przewodniczący komitetu partnerskiego Klaus-Dieter Salomon.

8 maja 2004 roku: Mikołów gości delegacje przybyłe na Polsko-Niemiecką konferencję „Szanse Śląskiego Rolnictwa po przystąpieniu do Unii Europejskiej”.

Od 1 do 3 lipca 2005 roku: w powiecie przebywała delegacja z Neuss. Uczestnicy mają okazję wspólnie bawić się w trakcie Dni Ornontowic, zaś w czasie Dni Mikołowa na scenie można było zobaczyć zespół „Just 4 Fun”, w którym na gitarze grał starosta Dieter Patt.

22-23 listopada 2005 roku: w Reńskim Powiecie Neuss odbywa się Niemiecko-Polska Konferencja Rolnicza „Szanse i możliwości współpracy w dziedzinie gospodarki rolnej po przystąpieniu nowych państw członkowskich do UE”.

Maj 2011 roku: wspólna wizyta członków komitetów partnerskich w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

27-28 kwietnia 2014 roku odbywają się główne obchody 15-lecia Powiatu Mikołowskiego i 20-lecia współpracy z Reńskim Powiatem Neuss. W trakcie obchodów odsłonięta została rzeźba „Europa” autorstwa profesora Dietera Patta, która stanęła na skwerze przed starostwem. Powiat Mikołowski otrzymał również swój sztandar. Wręczono także odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Mikołowskiego”, zaś starosta Jurgen Petrauschke podkreślił w trakcie uroczystości, że „najważniejsze jest dziś przekonanie młodego pokolenia, które nie zna wojny i podzielnej Europy do idei zjednoczonej Europy”. W te dni przed starostwem stanął rentgenobus, w którym mieszkańcy mogli bezpłatnie dokonać prześwietlenia płuc, prowadzono badania poziomu cukru i spirometryczne.

Maj 2015 roku: w Dormagen Zons, mieście leżącym w powiecie Neuss odsłonięto ścieżkę kultury z 12 tablicami zawierającymi sentencje polskich i niemieckich myślicieli, literatów i filozofów.

25 czerwca 2017 roku: nasz powiat odwiedzają członkowie Komitetu Partnerskiego Reńskiego Powiatu Neuss oraz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zons. W trakcie tej wizyty na terenie ŚOB odsłonięto ścieżkę kultury, którą dwa lata wcześniej wytyczono z mieście Zons.
„W obliczu zmieniającej się wokół rzeczywistości stoimy znowu przed wielkimi wyzwaniami jako Polacy i Niemcy, a przede wszystkim Europejczycy, i także dzisiaj jest aktualne to, co radził Karl Dedecius, że trzeba przybliżyć się do siebie, słuchać siebie nawzajem i traktować siebie poważnie. To jest właśnie droga ku przyszłości w naszej obustronnej partnerskiej współpracy” mówił w trakcie uroczystości wieloletni radny i Przewodniczący Rady Powiatu Eryk Muszer.

20 września 2017 roku w ewangelicko-augsburskim kościele św. Jana w Mikołowie wystąpił Kammerchor Capella Quirina z Neuss zaproszony na 500 lecie reformacji.

25 marca 2019 roku: spotkali się przedstawiciele obu powiatów oraz przedstawicieli pięciu gmin . Delegacji niemieckiej przewodził wicestarosta Horst Fischer. Omówiono przygotowania do obchodów 25-lecia współpracy obu samorządów.

Galeria

Skip to content